Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.267.25-26, 268.4-5  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς σσα ὑπερδισύλλαβα ἀπαρασχημάτιστα προπαροξύνεται, εἰ μὴ παραλήγοι ου, […]  Ἔδεσσα πόλις Συρίας ἀποικία τῆς ἐν Μακεδονίᾳ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἔδεσσα

Σχόλια: 

Η πόλη της Συρίας Έδεσσα, αποικία της ομώνυμης μακεδονικής πόλης.