Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.281.28, 282.35-36  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ αια μονογενῆ μακρὸν ἔχοντα τὸ α παροξύνεται, […] Ἐορδαία δύο χῶραι, Μυγδονίας καὶ Μακεδονίας· εἰσὶ δὲ ἄλλαι δύο, ἡ μὲν Ἰβηρίας, ἡ δὲ Θρᾴκης ἀπὸ Ἐορδοῦ τινος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἐορδαία

Σχόλια: 

Κατονομάζονται δύο περιοχές με το όνομα Ἐορδαία, στη Μυγδονία και τη Μακεδονία. Επίσης ομώνυμες σε άλλες περιοχές.