Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.25.11-15 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς δων ὑπερδισύλλαβα ὀξύνεται παραλήγοντα τῷ ι ἢ ὀνόματα ὄντα πόλεων ἢ ἐθνικά, Ἀμυδών πόλις Παιονίας "τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος ἀπ᾽ Ἀξίου εὐρὺ ῥέοντος" ( Il. 2, 849 ) καὶ ἥρως, Καλυδών πόλις Αἰτωλίας ἀπὸ Καλυδῶνος Ἐνδυμίωνος ἢ Αἰτωλοῦ υἱοῦ. Ἀβυδών χωρίον Μακεδονίας ὡς Στράβων ( 7 p. 330 ).

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀβυδών, Ἀμυδών

Σχόλια: 

Η πόλη  Ἀμυδών της Μακεδονίας (Παιονία, πηγή, Όμηρος)) και το χωρίον Ἀβυδών (πηγή, Στράβωνας)