Απολλώνιος Δύσκολος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί συντάξεως 2.2.301

Χωρίο / Κείμενο: 

ὅτε ἡ κλητικὴ ἀντ᾽ εὐθειῶν παραλαμβάνεται κατὰ Μακεδονικὸν ἔθος ἢ Θεσσαλικόν, ὡς οἱ πρὸ ἡμῶν τὸ τοιοῦτον ἐπιστώσαντο, “αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστ᾽ Ἀγαμέμνονι” {Β 107}, συνελέγχοντος καὶ τοῦ ἄρθρου τὴν παραλλαγὴν τῆς πτώσεως.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Χρήση της κλητικής στη μακεδονική και θεσσαλική διάλεκτο. Σημαντικό χωρίο με αναφορά σε μακεδονική γλωσσική συνήθεια και παραπομπή σε προγενέστερους γραμματικούς. Ενδιαφέρον και απόάποψη διαλεκτικών επαφών.