Αριστόνικος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί των σημείων της Ιλιάδος 14.226

Χωρίο / Κείμενο: 

ἡ διπλῆ ὅτι Μακεδονικὸς Ὄλυμπος θεῶν οἰκητήριον· ἡ γὰρ Πιερία τούτου ἀκρώρεια, καὶ Ἠμαθία τὸ πρότερον ἡ Μακεδονία ἐκαλεῖτο.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Εντοπισμός του ομηρικού Ολύμπου στη Μακεδονία.