ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 71, πίν. 26

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης: