ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 7, πίν. 3

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θεοί