ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 46, πίν. 16

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος/1ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θάνατος