ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 40, πίν. 12

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης:

Σχόλια: 

Επιτύμβιο επίγραμμα με θέμα τη λύπη που προκαλεί η απώλεια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και από φωνητική άποψη για την εναλλαγή θ~δ ([οὐ]θένα αντί οὐδένα).

Ειδικά θέματα: 
θάνατος
Βιβλιογραφία: 

Threatte 1980, 472· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 53-54· Panayotou 1990, 352-354.