ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 20, πίν. 7

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θεοί