ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 176, πίν. 69

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης: