ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 126, πίν. 47

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Ειδικά θέματα: 
θάνατος