Φρύνιχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εκλογαί 383

Χωρίο / Κείμενο: 

Ῥύμην οὐ τὸν στενωπὸν ἀμαθῶς κατὰ Μακεδόνας, ἀλλὰ τὴν ὁρμὴν ἐρεῖς Ἀττικῶς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Για τη λ. ῥύμη που εσφαλμένα οι Μακεδόνες ερμηνεύουν ως 'στενωπό'.

Θεματική περιοχή: