Γαληνός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εις το πρώτον βιβλίον των Επιδημιών Ιπποκράτους υπόμνημα 17a.21

Χωρίο / Κείμενο: 

οἷον εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἐὰν προμάθῃ τις κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ Δίου μηνὸς τοῦ φθινοπώρου γίνεσθαι <τὴν> ἰσημερίαν, εἴσεται τὴν μὲν χειμερινὴν τροπὴν ὡς μετὰ τρεῖς μῆνας ἐσομένην ἐν ἀρχῇ τοῦ κατὰ <τὸ τοῦ> ἐνιαυτοῦ πέρας <Περιτίου> μηνός· (τοῦτο γὰρ σημαίνει κατὰ Μακεδόνας·) τὴν δὲ ἐαρινὴν ἰσημερίαν <τοῦ> Ἀρτεμισίου, καθάπερ γε καὶ τὴν θερινὴν <τροπὴν> τοῦ Λώου. κατὰ γὰρ τὰς ἀρχὰς τῶν εἰρημένων μηνῶν αἵ τ᾽ ἰσημερίαι καὶ αἱ τροπαὶ γίνονται κατὰ Μακεδόνας, <οὕτως αὐτῶν> ἀριθμούντων τε καὶ ὀνομαζόντων τοὺς μῆνας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Προσδιορισμός των ισημεριών σύμφωνα με τους μακεδονικούς μήνες.

Θεματική περιοχή: