Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 10.11-13 , λ. Ἀβυδών

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀβυδών, Ἀβυδῶνος, χωρίον Μακεδονίας, ὡς Στράβων.  "τηλόθεν ἐξ Ἀβυδῶνος ἀπ᾽ Ἀξίου εὐρὺ ῥέοντος". ὀξύνεται δέ. τὸ ἐθνικὸν Ἀβυδώνιος ὡς Καλυδώνιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Αβυδών και η θέση της.

Θεματική περιοχή: