Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά  37.2-4 , λ. Αἶα

Χωρίο / Κείμενο: 

ἔστιν Αἶα καὶ Μακεδονίας πηγή, ὡς Ἀντίμαχος ἐν Θηβαίδι. τὸ ἐθνικὸν Αἰαῖος ὡς Γαζαῖος, τὸ θηλυκὸν Αἰαία.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο επικός ποιητής Αντίμαχος (5ος αι. π.Χ.) αναφέρει τη μακεδονική πηγή Αία.

Θεματική περιοχή: