Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 534.11, λ. Πράξιλος

Χωρίο / Κείμενο: 

Πράξιλος, πόλις Μακεδονίας. τὸ ἐθνικὸν Πραξίλιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Πράξιλος