Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 538.16, λ. Πύδνα

Χωρίο / Κείμενο: 

Πύδνα, πόλις Μακεδονίας. ὁ πολίτης Πυδναῖος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Πύδνα (βλ. και λ. Κύδνα)