Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 38.9-39.5, λ. Αἰγαί

Χωρίο / Κείμενο: 

Αἰγαί πόλεις πολλαί. Κιλικίας, Μακεδονίας, ἥτις καὶ 39 μηλοβότειρα ἐλέγετο, τῆς Θρᾳκησίων χερρονήσου, καὶ ἡ ἐν Μυρίνῃ ἐν τῇ Αἰολίδι, καὶ Λυδίας καὶ Λοκρίδος καὶ Αἰτωλίας καὶ Εὐβοίας, ἃς Ὅμηρος ἐν τῷ ν. τὸ ἐθνικὸν ἀπὸ μὲν δισυλλάβου Αἰγαῖος, ἀπὸ δὲ τρισυλλάβου εὕρηται καὶ οὕτως Αἰγεάτης. 

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Αρχαίες πόλεις με το όνομα Αιγαί. Η μακεδονική αποκαλείται μηλοβότειρα "κατάλληλη για βοσκή προβάτων".

Θεματική περιοχή: