Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 164.25-165.5, λ. Βέροια

Χωρίο / Κείμενο: 

Βέροια, πόλις Μακεδονίας, ἣν Φέρωνα κτίσαι φασίν, 165 αὐτοὺς δὲ τὸ φ εἰς β μεταποιεῖν, ὡς [Φάλακρον] Βάλακρον καὶ Βίλιππον καὶ Κεβαλῖνον. ἄλλοι ἀπὸ Βεροίας τῆς Βέρητος τοῦ Μακεδόνος. τὸ ἐθνικὸν Βεροιαῖος. ἔστι καὶ πόλις Συρίας, ἀφ᾽ ἧς Κασιανὸς ἄριστος ῥήτωρ. λέγεται καὶ Βερόη. οἱ δ᾽ ἐγχώριοι Βερόειαν, καὶ τὸ ἐθνικὸν Βεροεύς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Bέροια, η ετυμολογία του ονόματος από τον Φέρωνα και μία αναφορά στη μετατροπή του φ σε β στη μακεδονική διάλεκτο