Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 170.16-171.2, λ. Βισαλτία

Χωρίο / Κείμενο: 

Βισαλτία, πόλις καὶ χώρα Μακεδονίας, ἀπὸ Βισάλτου τοῦ Ἡλίου καὶ Γῆς. περὶ ταύτην οἱ λαγοὶ σχεδὸν πάντες ἁλίσκονται δύο ἥπατα ἔχοντες, ὡς Θεόπομπος ἱστορεῖ καὶ Φαβωρῖνος. τὸ ἐθνικὸν Βισάλτης. ἔστι καὶ Βισάλτης ποταμός. τὸ ἐθνικὸν Βισάλτιος, ἀφ᾽ οὗ Βισαλτία ἡ χώρα. Λυκόφρων "τὸν μὲν γὰρ ᾐὼν Στρυμόνος Βισαλτία".

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική περιοχή και πόλη Βισαλτία, η προέλευση του ονόματος και αναφορά σε σχετικές αρχαίες μαρτυρίες.