Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 184.7-8, λ. Βραισοί

Χωρίο / Κείμενο: 

Βραισοί, ἔθνος Μακεδονίας, Διονύσιος ἐν τρίτῃ Βασσαρικῶν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Το εθνωνύμιο Βραισοί.