Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 199.21, λ. Γαστρωνία

Χωρίο / Κείμενο: 

Γαστρωνία, χώρα Μακεδονίας, Θεόπομπος νδ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Περιοχή της Μακεδονία, σύμφωνα με τον Θεόπομπο.

Θεματική περιοχή: