Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 383.9-10, λ. Κρηνίδες

Χωρίο / Κείμενο: 

Κρηνίδες, πόλις Μακεδονίας, ἃς Φίλιππος μετωνόμασε Φιλίππους. τὸ ἐθνικὸν Κρηνῖται.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Κρηνίδες που μετονομάστηκε σε Φιλίππους.