Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 426.1-3, λ. Μαιδοί

Χωρίο / Κείμενο: 

Μαιδοί, ἔθνος Θρᾴκης πλησίον Μακεδονίας. "ἐκ τού των μεταβάντες τινὲς εἰς ... Μακεδονίας Μαιδοβίθυνοι ἐκλήθησαν". τὸ ἐθνικὸν Μαιδικός καὶ Μαιδική.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Όμορα στη Μακεδονία έθνη.