Στράβων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γεωγραφικά 7.7.5

Χωρίο / Κείμενο: 

Χάονες μὲν οὖν καὶ Θεσπρωτοὶ καὶ μετὰ τούτους ἐφεξῆς Κασσωπαῖοι (καὶ οὗτοι δ᾽ εἰσὶ Θεσπρωτοὶ) τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν μέχρι τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου παραλίαν νέμονται χώραν εὐδαίμονα ἔχοντες·

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Γεωγραφία - εθνολογία της Μακεδονίας και των όμορων λαών. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, οι Ηπειρώτες "τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν μέχρι τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου παραλίαν νέμονται χώραν εὐδαίμονα ἔχοντες" (τα Κεραύνια όρη θεωρούνταν από τους ίδιους τους Μακεδόνες ως το βόρειο όριο της Ηπείρου, κι από όλους τους Έλληνες ως το ακρώτατο όριο του ελληνικού κόσμου από αυτή την πλευρά).