Στράβων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γεωγραφικά 11.11.5

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὸν δὲ διὰ τῆς Σογδιανῆς ῥέοντα ποταμὸν καὶ Πολυτίμητον Ἀριστόβουλος, τῶν Μακεδόνων [τοὔνομα] θεμένων, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ μὲν καινὰ ἔθεσαν τὰ δὲ παρωνόμασαν·

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με τη χρήση της γλώσσας από τους Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες, πιστοί στη γλώσσα και στην αγάπη τους για τη γενέτειρά τους, όπως βεβαιώνει και το παρόν χωρίο του Στράβωνα, μετονόμασαν τον ποταμό της Σογδιανής με το ελληνικό όνομα Πολυτίμητον. Επιπλέον, και πολλά άλλα ελληνικά τοπωνύμια τα μεταφύτευσαν ή επινόησαν νέα.