Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 276

4ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 28

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 281, πίν. LXII

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 283, πίν. LXIII

5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 29, πίν. XXXIX

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 294, πίν. LXV

5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 295, appendice II, πίν. LXV

4ος-5ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 3, πίν. I

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 33

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 35, πίν. VI

5ος-6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες