Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 38, πίν. VII

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 4, πίν. I

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 43

5ος-6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Feissel

Feissel 198, αρ. 2

5ος/6ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Edson 1975

Edson 1975, 98-100

1ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Edson 1941

Edson 1941, 125-126

3ος/2ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Edson 1934

Edson 1934, 229-232

2ος αι. π.Χ.
Επιγραφές EAM (Ριζάκης &Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 3

2ος αι. π.Χ.
Επιγραφές EAM (Ριζάκης &Τουράτσογλου 1985)

EAM 27

Επιγραφές EAM (Ριζάκης &Τουράτσογλου 1985)

EAM 90

2ος αι. π.Χ.

Σελίδες