Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 273-274, αρ. 7, εικ. 10

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 279, αρ. 17

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 280, αρ. 19

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 282, αρ. 22

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 282, αρ. 23

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 283-284, αρ. 24

1ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 291, αρ. 40

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 328-329, αρ. 107, πίν. 31

2ος/3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 352-353, αρ. 156

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 353-354, αρ. 157

2ος/3ος αι. μ.Χ.

Σελίδες