Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.10

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.10

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.9

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.2

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.8  (=7.326-327)

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.4

1ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 710.16-711.1, λ. Ωρωπός

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

679.4-11, λ. Χαλάστρα

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 675.7-14, λ. Φύσκος

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 666.9-10, λ. Φιλιππόπολις

6ος αι. μ.Χ.

Σελίδες