Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική

Η επιστήμη της ελληνικής επιγραφικής μελετά τις αλφαβητικές επιγραφές σε ελληνική γλώσσα από την εμφάνιση του αλφαβήτου τον 8ο αιώνα π.Χ. έως την ύστερη αρχαιότητα. Μέσω των επιγραφικών κειμένων αναδύεται η εικόνα της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας σε ένα ευρύτατο χρονικό φάσμα δώδεκα περίπου αιώνων, κατά τους οποίους η αναγραφή σε πάσης φύσεως υλικά και αντικείμενα αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής ενός «επιγραφικού» πολιτισμού.

Η συνοπτική αυτή εισαγωγή παρουσιάζει το γνωστικό αντικείμενο της επιγραφικής με τα χρονικά και τοπικά του όρια και τους τρόπους με τους οποίους η επιγραφική συμβάλλει στην αρχαιογνωσία και την πρόσληψη της αρχαιότητας. Επιπλέον, περιγράφονται όλα τα στάδια της έρευνας και μελέτης ενός επιγραφικού κειμένου για τη δημοσιοποίησή του: από την αναζήτηση, την εύρεση, τη φωτογράφιση και την αποτύπωση μέχρι την έκδοση και δημοσίευση μιας επιγραφής

 Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική-Εμπλουτισμένη έκδοση