Μακεδόνες γιατροί κατά την αρχαιότητα από τον 5ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Αιμίλιος Μαυρουδής, 2014

 ΕικόναΣτη φιλολογική-προσωπογραφική αυτή μελέτη καταγράφονται μέλη μιας σημαντικής επιστημονικής κοινότητας που κατάγονταν, έζησαν ή/και έδρασαν στον χώρο της αρχαίας Μακεδονίας, της κοινότητας των ιατρών. Συγκεκριμένα καταγράφονται οι γιατροί εκείνοι οι οποίοι είτε χαρακτηρίζονται στις πηγές με το γενικό προσωνύμιο Μακεδών ή με το προσωνύμιο της αρχαίας μακεδονικής πόλης από την οποία κατάγονταν, είτε των οποίων μαρτυρείται ρητά η ιδιαίτερη πατρίδα. Ακόμη συμπεριλαμβάνονται και όσοι γιατροί μάς είναι γνωστοί από επιγραφές, κατά κύριο λόγο επιτύμβιες, που βρέθηκαν στον μακεδονικό χώρο, και για τους οποίους δεν διασώζεται παρά μόνο το όνομα και η μνεία του επαγγέλματός τους, δηλαδή χωρίς να υπάρχει μαρτυρία για τον τόπο της καταγωγής τους. Τέλος, ο κατάλογος συμπληρώνεται και από γιατρούς, γνωστούς από γραμματειακές πηγές, η μακεδονική καταγωγή των οποίων εικάζεται από διάφορες ενδείξεις.

 http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/71285