Σπάνιες - αθησαύριστες λέξεις της αρχαίας ελληνικής

Λεξιλογικό υλικό που ανέρχεται σε 600 και πλέον λήμματα. Πρόκειται για λέξεις αθησαύριστες στα μεγάλα αρχαιοελληνικά λεξικά (Montanari, LSJ), προερχόμενες από νέες εκδόσεις παπύρων, επιγραφών κλπ., οι οποίες παρουσιάζουν και διαλεκτικό ενδιαφέρον. Το υλικό αυτό συμπληρώνει το ήδη καταγεγραμμένο υλικό διαλεκτικών λέξεων που προέρχεται από αρχαίους λεξικογράφους (π.χ. Ησύχιος, Σούδα κλπ.), και αποτελεί σημαντικό πόρο για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας γενικότερα και των λιγότερο τεκμηριωμένων διαλέκτων ειδικότερα.

 Το υλικό αποδελτιώθηκε από την ομάδα σύνταξης του Vocabolario della lingua greca υπό τη διεύθυνση του καθ. Franco Montanari (3η έκδοση, Τορίνο 2013 // ελλ. έκδ., Σύγχρονο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, επιμ. Α. Ρεγκάκος, Αθήνα: Παπαδήμας, 2013)), ώστε να ενταχθεί σε νέα έκδοση του λεξικού. Μεταφράστηκε από τα ιταλικά από την αναπλ. καθ. του ΑΠΘ κα Εβίνα Σιστάκου. Εδώ παρατίθεται σε μορφή Pdf με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει μέρος μιας ηλεκτρονικής έκδοσης του λεξικού στα ελληνικά που θα επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο χρήστη πολλαπλές και σύνθετες αναζητήσεις.

 

© της ιταλικής εκδοχής: Loescher editore, Divisione di Zanichelli editore S.p.A.