λεξικό

Συγγραφέας Παραπομπή
Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 490.9-10, λ. Ὀλόβαγρα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 489.1-2, λ. Ὄλβηλος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 487.7-9, λ. Οἰσύμη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 480.20-21, λ. Ξαῦρος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 459.5-8, λ. Μυγδονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 458.8-10, λ. Μούσειος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 454.14-15, λ. Μισητός

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 452.1-6, λ. Μίεζα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 440.17-441.2, λ. Μεθώνη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 430.17-18, λ. Μανδαραί

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 427.12-428.10, λ. Μακεδονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 427.10-11, λ. Μακεδνόν

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 426.1-3, λ. Μαιδοί

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 413.19-22, λ. Λητή

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 390.8-10, λ. Κύδνα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 383.9-10, λ. Κρηνίδες

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 365.10-13, λ. Κασάνδρεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 353.5-10, λ. Κάναστρον

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 350.4-5, λ. Καλύβη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 347.20-21, λ. Κάλαρνα

Σελίδες

Subscribe to λεξικό