γεωγραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 98.6-11, λ. Ἀντιγόνεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 96.7-10, λ. Ἀνθεμοῦς

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  94.15-17, λ. Ἀνδρία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  90.12-18, λ. Ἀμφίπολις

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  86.7-8α, λ. Ἄμολβος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  80.18-19, λ. Ἄλωρος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  78.18-19, λ. Ἄλτος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  78.18-19, λ. Ἄλτος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  78.14-17, λ. Ἄλπωνος

Σούδα

λ. Πιερία

Σούδα

λ. Ἀνθεμοῦς

Σκύλαξ από τα Καρύανδα

απ. 66 Müller

Πρόκλος

Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 1.181

Πολύβιος

Ιστορίαι 34.12.2a-3

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί φυγής) 603C

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 6.5.5

Ξενοφών

Αγησίλαος 2.2

Ξενοφών

Απομνημονεύματα 3.5.11 

Ξενοφών

Ελληνικά 6.1.11

Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.18

Σελίδες

Subscribe to γεωγραφία