γεωγραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Θεόφραστος

Περί φυτών ιστορία 4.5.5

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.126b FGrH

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.56 FGrH

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.33 FGrH

Ηρόδοτος

9.89.20

Ηρόδοτος

8.126.8-9

Ηρόδοτος

8.115.15

Ηρόδοτος

7.185.9

Ηρόδοτος

7.173.23-24

Ηρόδοτος

7.173.7-8

Ηρόδοτος

7.131.2

Ηρόδοτος

7.128.6-7

Ηρόδοτος

7.127.5-6

Ηρόδοτος

7.25.11

Ηρόδοτος

7.9.30-31

Ηρόδοτος

7.9.17

Ηρόδοτος

6.45.3

Ηρόδοτος

5.94.2

Ηρόδοτος

5.17.7

Ηρόδοτος

5.17.3

Σελίδες

Subscribe to γεωγραφία