γεωγραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Δημοσθένης

Φιλιππικός Γ΄ (9) 11

Δημοσθένης

Περί των εν Χερρονήσω (8) 14

Δημοσθένης

Περί Αλοννήσου (7) 13

Δημοσθένης

Περί Αλοννήσου (7) 13

Αππιανός

Συριακά 297-298

Αππιανός

Ιλλυρικά 1

Ανώνυμος

Υποτύπωσις γεωγραφίας 12

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ κλίσεως ὀνομάτων  3.2.652.10-14 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.289

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 25-26, 189.2-8 (Lentz)

Σελίδες

Subscribe to γεωγραφία