γεωγραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 520.17-20, λ. Πηλαγονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 515.6-11, λ. Πέλλα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 509.7-10, λ. Παρώρεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 505.3-9, λ. Παρθυαῖοι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 504.8-12, λ. Παρθενόπολις

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  499.3, λ. Παναῖοι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 498.15-16 & 499.1-2, λ. Παμφυλία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 495.9-13,  λ. Ὀρεστία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 494.25-495.6, λ. Ὀρέσται

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 494.21-22, λ. Ὀρδαία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 493.5-7, λ. Ὁμόλιον

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 491.16-18, λ. Ὄλυνθος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 490.23-24, λ. Ὄλυκα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 490.9-10, λ. Ὀλόβαγρα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 489.1-2, λ. Ὄλβηλος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 487.7-9, λ. Οἰσύμη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 459.5-8, λ. Μυγδονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 458.8-10, λ. Μούσειος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 454.14-15, λ. Μισητός

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 452.1-6, λ. Μίεζα

Σελίδες

Subscribe to γεωγραφία