ετυμολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Ἐπιμερισμοί 45.8-13 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Ἐπιμερισμοί 45.8-13 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ παθῶν 3.2.379.17-19 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.298.18-19, 35-36 (Lentz)

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 440.17-441.2, λ. Μεθώνη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 170.16-171.2, λ. Βισαλτία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 164.25-165.5, λ. Βέροια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  134.15-135.7, λ. Ἀσπίς

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 96.7-10, λ. Ἀνθεμοῦς

Κλαύδιος Αιλιανός

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 10.48

Ιωάννης Μαλάλας

Χρονικό 190.12-16

Ευστάθιος

Σχόλια στην Οδύσσεια 1.198

Ευστάθιος

Σχόλια στην Ιλιάδα 3.623

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  76.16-77.3, λ. Ἀλμωπία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  59.5-8, λ. Ἀκεσαμεναί

Subscribe to ετυμολογία