μορφολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 53, πίν. 19

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 47, πίν. 15

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 46, πίν. 16

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 44, πίν. 14

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 37, πίν. 11

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 31, πίν. 9

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 30, πίν. 9

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 22

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 19, πίν. 7

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 14, πίν. 6

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 11, πίν. 4

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 10, πίν. 4

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 9, πίν. 4

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 7, πίν. 3

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 6, πίν. 3

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 1, πίν. 1

Heuzey 1860

Heuzey 1860, 164, αρ. 157, 482, αρ. 40 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 160)

Heuzey & Daumet 1876

Heuzey & Daumet 1876, 326, αρ. 131  (= Δήμιτσας 1896, αρ. 282)

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988, 17-18, πίν. I-II

Hammond 1983

Hammond 1983, 254, εικ.  16.24

Σελίδες

Subscribe to μορφολογία