μορφολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Hadjisteliou 1973

Hadjisteliou 1973, 69

Guarducci 1969

Guarducci 1969, 639

Guarducci 1969

Guarducci 1969, 140-142, εικ. 28

Guarducci 1938

Guarducci 1938, 168-172 (= Καφταντζής 1967, 298-300, αρ. 496)

Gounaropoulou & Hatzopoulos 1985

Gounaropoulou & Hatzopoulos 1985, 44-45, αρ. VIII  A

Feissel 1988

Feissel 1988, αρ. 127

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 77, πίν. 40

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 62, πίν. XII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 61, πίν. XII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 60, πίν. XI

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 6, πίν. II

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 57, πίν. X

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 56

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 5

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 3, πίν. I

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 281, πίν. LXII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 274

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 273, πίν. LXI

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 270

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 269

Σελίδες

Subscribe to μορφολογία