μορφολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Düll 1977

Düll 1977, 273-274, αρ. 7, εικ. 10

Delacoulonche

Delacoulonche, 114 et 261, αρ. 65

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 93 et p. 244, αρ. 29

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 219

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242, αρ. 24 (=89)

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 216-217, αρ. 93

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 111, αρ. 1, πίν. 12

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 106, αρ. 1, εικ. 5

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 106

Cormack 1974

Cormack 1974

Cormack 1970

Cormack 1970, 61

Cormack 1970

Cormack 1970, 56-58, αρ. 9, φωτ. 9a και 9b (βελτ. έκδ.)

Cormack 1970

Cormack 1970, 55-56, αρ. 8

Cormack 1970

Cormack 1970, 54-55, αρ. 6

Cormack 1968

Cormack 1968, 196-198, αρ. 5, πίν. 34a

Cormack
ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 230

Cormack 1963

Cormack 1963, 24, αρ. 7

Cormack 1963

Cormack 1963, 23-24, αρ. 5, πίν. 8/5

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 205

Σελίδες

Subscribe to μορφολογία