μορφολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Cormack 1940

Cormack 1940

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 170, αρ. 2

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

Cermanović 1982

Cermanović 1982, 53-54, αρ. 72, πίν. XLI

Cermanović 1982

Cermanović 1982, 52-53, αρ. 71, πίν. XL/I

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1979, 271· Ergon 1979, 16 (= SEG 28.534)

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1976, 460

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1972, 265

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1967, 350

Αίλιος Ηρωδιανός

Ἐπιμερισμοί 198.11-13 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ μονήρους λέξεως 3.2.947.8-11 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ παρωνύμων 3.2.890.33-35 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ παρωνύμων 3.2.879.40-880.2 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ κλίσεως ὀνομάτων  3.2.730.29-31 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ κλίσεως ὀνομάτων  3.2.727.8-11 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.547.26-27 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ παθῶν 3.2.235.17-18 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.393.32-394.2 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.396.29-30 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.396.22-25 (Lentz)

Σελίδες

Subscribe to μορφολογία