ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 383.9-10, λ. Κρηνίδες

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 365.10-13, λ. Κασάνδρεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 353.5-10, λ. Κάναστρον

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 350.4-5, λ. Καλύβη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 347.20-21, λ. Κάλαρνα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 342.17-22, λ. Ἴχναι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 330.18-331.3, λ.  Ἴλιον

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 326.13-14, λ. Ἰδομεναί

Στέφανος Βυζάντιος

317.5-9, λ. Θράμβος

Στέφανος Βυζάντιος

311.6-312.6, λ. Θεσσαλονίκη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 309.22-310.2, λ. Θέρμη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 303.16-304.5, λ. Ἡράκλεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 301.14-15, λ. Ἠμαθία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 287.14-18, λ. Εὐρωπός

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 286.12-14, λ. Ευπορία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 283.20-284.9, λ. Εύβοια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 271.15-272.4, λ. Εορδαίαι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 270.15-17, λ. Εμπόριον

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 270.3-7, λ. Έλωρος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 267.5-9, λ. Ελιμία

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία