ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.12

Κλήμης Αλεξανδρεύς

Στρωματείς 1.21.128-129

Κλαύδιος Αιλιανός

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 15.20

Ιωάννης Μαλάλας

Χρονικό 190.12-16

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.129.1.1

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4125

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.124

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.109

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.107

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.102

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.83

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.79

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.78.6

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.99

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.79

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.29.6-7

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.61

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.59.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.57-58

Θεόφραστος

Περί φυτών ιστορία 5.2.1

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία