ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ηρόδοτος

5.17.3

Ζηνόβιος

Επιτομή εκ των Ταρραίου και Διδύμου παροιμιών 6.30

Ευστάθιος

Σχόλια στην Οδύσσεια 1.198

Ευστάθιος

Σχόλια στην Ιλιάδα 4.498

Ευστάθιος

Σχόλια στην Ιλιάδα 3.623

Εύδοξος ο Κνίδιος

απ. 308 Lasserre

Εκαταίος

απ.1a.1.F.145 FGrH

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 47.24.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 22.12.1

Δίδυμος

Περί των απορουμένων παρά Πλάτωνι λέξεων 249

Δημοσθένης

Προς Πολυκλέα [50] 46 

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 149, πίν. 54

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 56

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  76.16-77.3, λ. Ἀλμωπία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  76.1-3, λ. Ἀλλάντη

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  75.7-8, λ. Ἀλίνδοια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  71.8-10, λ. Ἀλεξάνδρεια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  59.5-8, λ. Ἀκεσαμεναί

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 59.3-4, λ. Ἀκεσαί

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 54.7-10, λ.  Αἰραί

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία