ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Cormack 1975

Cormack 1975/1, 112, αρ. 4, πίν. 15

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 111, αρ. 1, πίν. 12

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 108-109, αρ. 7

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 106, αρ. 1, εικ. 5

Cormack 1974

Cormack 1974

Cormack 1970

Cormack 1970, 61

Cormack 1970

Cormack 1970, 56-58, αρ. 9, φωτ. 9a και 9b (βελτ. έκδ.)

Cormack 1968

Cormack 1968, 198-199, αρ. 10

Cormack 1968

Cormack 1968, 196-198, αρ. 5, πίν. 34a

Cormack
ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 230

Cormack 1963

Cormack 1963, 23-24, αρ. 5, πίν. 8/5

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 207

Cormack 1944

Cormack 1944, 76-77

Cormack 1942

Cormack 1942, 975 αρ. 5. πίν. 30/5

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 223

ΕΚΜ 1, Βέροια

EKM 1, Βέροια 181

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 205

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 170, αρ. 2

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία