πολιτική

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 174.7, πίν. 68.8

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.557.2-3  (Lentz)

Πολύβιος

Ιστορίαι 20.5.13

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329F-330A

Παλατινή Ανθολογία Appendix

58.1-2

Ισοκράτης

Φίλιππος 154

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 5.80

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.132

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.128

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.107

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.100

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.230 FGrH

Ηρόδοτος

9.31.30-31

Ηρόδοτος

8.142.19

Ηρόδοτος

8.121.10-122.1

Ηρόδοτος

8.34.6

Ηρόδοτος

5.94.2

Ηρόδοτος

5.20.20

Ηρόδοτος

5.18.7

Ηρόδοτος

5.17.3

Σελίδες

Subscribe to πολιτική