Λυγκηστίδα

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 162, πίν. 62

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 159, πίν. 61

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 148

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 211

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.3

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.2

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.1

Cermanović 1982

Cermanović 1982, 52-53, αρ. 71, πίν. XL/I

Subscribe to Λυγκηστίδα